Afdeling voor Dubbele Diagnose Problematiek

Doelgroep

 • Volwassenen tussen 18  en 45 jaar  met een Dubbele Diagnose problematiek :
  verslavingsproblematiek illegale middelen + primaire psychotische problematiek (niet door middelen geïnduceerd) 

Aanbod

 • Geïntegreerde intensieve residentiële behandeling 
 • Open afdeling (15 plaatsen)
 • Er wordt naar een opnameduur gestreefd van 6 maanden.  
 • Medicamenteuze oppuntstelling
 • Groepstherarapeutische interventies en individuele gesprekstherapie
 • Familie-, partner- of contextgesprekken
 • Zorgcontinuïteit is voorzien binnen het zorgtraject Dubbele Diagnose met mogelijkheid tot opvolging vanuit de afdeling via klinisch case-management.

Werkingsmodel

 • Vanuit de communicatietheorie wordt op zoek gegaan naar de betekenis van zowel het psychotisch als toxicomaan gedrag binnen een bredere context dan de tot hiertoe gekende en aanvaarde ziektetheorieën.
 • Op individueel niveau wordt de levensgeschiedenis in kaart gebracht, met bijzondere aandacht voor terugkerende thema’s,  omgangsregels en relaties om het symptoomgedrag te kunnen kaderen en om tot een duidelijke hulpvraag te komen.
 • Om het therapeutisch evolutieproces maximaal kans te geven, wordt dit ondersteund door een gespecialiseerde medicamenteuze behandeling en door therapeutische modellen uit zowel de verslavings- als de psychosezorg.
 • Familie en/of partner worden bij de behandeling betrokken.
 • Op groepsniveau wordt door middel van groepsgesprekken, -activiteiten en het dagelijkse omgangsleven op de afdeling gepoogd om het eigen positioneren ten aanzien van anderen beter te leren zien en begrijpen.
 • Tijdens de opname worden reeds de nodige contacten gelegd en stappen ondernomen om het leven buiten de muren van het ziekenhuis terug op te nemen. Er is casemanagement voorzien tot 6 maanden na ontslag.

Referentiekader

 • Systeemtheorie
 • Sociotherapie
 • Motivationele gespreksvoering
 • Klinisch casemanagement

Bijkomende info

 • De afdeling voor Dubbele Diagnose maakt deel uit van het zorgtraject Dubbele Diagnose met een geïntegreerd aanbod van diagnosestelling, crisisopvang, residentiele behandeling, ambulante behandeling, ambulante begeleiding, beschut wonen en case-management.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact

 • Afdelingshoofd : Dirk Plasschaert
 • Psychiater :  Dr. Griet Langsweirdt
 • Arts : Dr. Frederick Van der Sypt
 • Maatschappelijk werker : Ilse Palfliet