Kosten verbonden aan een opname

Een deel van de hospitalisatiekosten wordt aan de mutualiteit gefactureerd, een ander deel wordt door de patiënt zelf betaald. De grootte van dit laatste is sterk individueel bepaald. Om een juiste facturatie toe te laten is het van belang om bij opname de identiteitskaart mee te brengen. De kosten bij opname zijn conform de wettelijke bepalingen :

1. Persoonlijk aandeel hospitalisatie (vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de opname)

    Volledige hospitalisatie

Rechthebbenden op de verhoogde verzekerings-tegemoetkoming en de personen die zij ten laste hebben of alimentatieplicht 5,55 € 5,55 € 5,55 € 5,55 € 15,62 €
Kinderen die persoon ten laste zijn 32,82 € 5,55 € 5,55 € - 5,55 €
Gerechtigden die langdurig werkloos zijn en de personen die zij ten laste hebben 32,82 € 5,55 € 5,55 € 5,55 € 15,62 €
Gerechtigden met personen ten laste of alimentatieplicht en de personen die zij ten laste hebben 42,89 € 15,62 € 5,55 € 5,55 € 15,62 €
Andere gerechtigden 42,89 € 15,62 € 15,62 € 26,03 € 26,03 €
Ziekenhuis 1ste dag

dag

2-90

vanaf 91ste dag vanaf 6de jaar
+PTL -PTL

    Daghospitalisatie

Geen persoonlijk aandeel.

    Nachthospitalisatie

  • Indien overdag onbezoldigd activiteit: geen persoonlijk aandeel. (werklozen die een opleiding volgen betalen evenmin een persoonlijk aandeel, zelfs indien zij daarvoor een vergoeding ontvangen). 
  • Indien overdag gewoon bezoldigd werk: de bedragen zijn van toepassing, zoals voor een volledige hospitalisatie (cfr. Tabel 1). 
  • Indien werknemer in een beschermde werkplaats: de bedragen zijn van toepassing zoals voor een volledige hospitalisatie maar worden niet verhoogd na vijf jaar hospitalisatie.

    Nabehandeling

Geen persoonlijk aandeel.

    Opmerking

De hospitalisatieduur wordt bepaald door het samenstellen van de dagen van elk opname. Dit voor zowel een onderbreking tussen de opnames niet méér dan 180 dagen voor een algemeen ziekenhuis of voor een psychiatrische ziekenhuis belopen. Anders start men vanaf 1° dag. De dagen van dagverpleging en nabehandeling worden NIET als verpleegdagen beschouwd.

 

2. Forfait medicatie

Een vast bedrag van € 0,80 per dag voor geneesmiddelen (ook verschuldigd indien geen medicatie werd genomen).
Dit is niet verschuldigd: voor de afwezigheidsdagen bij dag - of nachthospitalisatie.

 

3. Persoonlijk aandeel toezichtshonoraria (tussenkomst in de toezichtshonoraria van de geneesheren)

Wanneer twee opnames in hetzelfde ziekenhuis door meer dan 30 dagen gescheiden zijn, wordt dit beschouwd als een nieuwe opname en moet men terug rekenen vanaf de eerste dag.

Dienst A   1ste - 12de dag     13de - 30ste dag     31ste - 90ste dag  

  91ste dag - 6de maand  

  na 6 maanden
Remgeld per dag 4,96 € 4,96 € 3,81 € 1,73 € 0,95 €
 
Dienst T   1ste - 12de dag     13de - 60ste dag  

  61ste dag - 6de maand  

  7de - 12de maand     vanaf 13de maand  
Remgeld per dag 4,17 € 3,77 € 2,36 € 1,57 € 0,65 €

Dit is niet van toepassing voor gerechtigden met voorkeurregeling en de personen die zij ten laste hebben.

 

4. Forfait voor medische technische prestaties
 
Er wordt een vast bedrag van € 16,40 aangerekend per opname voor technische verstrekkingen (ook indien geen prestaties werden verricht).
Dit is niet van toepassing:
  • voor de gerechtigden met voorkeurregeling en de personen die zij ten laste hebben.
  • indien de patiënt – zonder onderbreking – van een ander ziekenhuis wordt overgebracht.
 
 
5. Persoonlijk aandeel medisch technische prestaties
 
Het remgeld, verschuldigd bij toepassing van de derdebetalersregeling, voor eventuele verstrekkingen uitgevoerd door interne en/of externe geneesheren of tandartsen.
 
 
6. Kamersupplement voor een éénpersoonskamer
            
Het supplement voor een individuele kamer kan in elk ziekenhuis verschillend zijn. Voor P.C.Gent-Sleidinge geldt :
  • Individuele kamer met sanitaire voorziening: € 5 per dag.
  • Individuele kamer (enkel campus Sleidinge) en tweepatiëntenkamer: geen opleg.
De kamersupplementen geven geen aanleiding tot supplementaire medische honoraria.
 
 
7. Overige persoonlijke kosten
 
O.a. extra drank, kapper, pedicure, waskosten en kosten voor vervoer zijn in elk ziekenhuis verschillend. U vindt ze geafficheerd op elke afdeling.
Wat maaltijden betreft:
  • nachthospitalisatie: ontbijt en avondmaal zijn inbegrepen, de meeneemlunch wordt aangerekend
  • daghospitalisatie: het middagmaal is inbegrepen, eventuele andere maaltijden worden aangerekend