Ambulante behandeling

Doel van het aanbod

Het aanbieden van een individuele psychotherapie en/of medisch-klinische behandeling vanuit een ambulante voorziening. Het ambulant aanbod kan bestaan uit één van beide modaliteiten: de voorzieningen engageren zich om op indicatie therapeutische contacten te hebben op basis van professionele deskundigheid op vlak van psychotherapie en/of medisch-klinische behandeling (m.a.w. intensief ambulante behandeling). Het engagement beperkt zich tot nazorg en aansluiting tot intramurale behandeling, of beperkte therapeutische opvolging.