Samenwerkingsovereenkomsten

Zorgtrajectovereenkomst Dubbele Diagnose (psychose en toxicomanie)

 • Voornaamst activiteit: uitbouw zorgtraject dubbel diagnose patiënten
 • Doelgroep: volwassen patiënten met ernstige psychiatrische stoornis
 • Voornaamste financierder: FOD Volksgezondheid
 • Partners: PC Gent-Sleidinge, MSOC Gent, PZ Sint-Camillus, Upsie, Spoedopnamediensten AZ's en UZ's
 • Contactpersoon PC Gent- Sleidinge: Dirk Plasschaert 

Overeenkomst Cliëntoverleg Drugs

 • Voornaamste activiteit: uitbouw van een cliëntoverleg drugs
 • Doelgroep: drugverslaafde patiënten met illegale middelenmisbruik
 • Doelstelling: bevorderen van de zorg voor de cliënt door een optimale zorgcoördinatie en het bewaken van de zorgcontinuïteit door middel van cliëntbesprekingen
 • Voornaamste financierder: provincie Oost-Vlaanderen
 • Partners: PopovGGZ (inclusief PC Sleidinge) en Provincie Oost-Vlaanderen
 • Contactpersoon PC Gent-Sleidinge: Luc Welvaert 

Zorgtrajectovereenkomst spoed- en crisisopvang van drugsverslaafden in de regio groot-Gent

 • Voornaamste activiteit: uitbouw van een zorgtraject spoed- en crisisopvang van drugverslaafden aan illegale middelen.
 • Doelgroep: drugverslaafde patiënten met illegale middelenmisbruik
 • Partners: PC Gent-Sleidinge, AZ St. Lucas, UZ Gent, Upsie UZ Gent, crisisinterventiecentrum De Sleutel, CAW Artevelde, MSOC Gent, PZ Sint-Camillus
 • Contactpersoon PC Gent-Sleidinge: Dir. Raoul De Cuyper 

Functionele samenwerkingsovereenkomst voor dringende psychiatrische hulpverlening

 • Voornaamste activiteit: uitbouw van een zorgtraject voor spoedopvang van psychiatrische crisissen voor de regio Gent-Eeklo
 • Doelgroep: patiënten die in psychische nood verkeren
 • Doelstellingen: opvang van dringende psychiatrische hulpverlening, mobiele equipe en vervolgzorg bestendigen, specifieke opvang van urgenties verder uitbouwen, verkennen van partners voor het realiseren van een zo breed mogelijk aanbod.
 • Partners: AZ St. Lucas, PC Gent-Sleidinge
 • Contactpersoon PC Gent-Sleidinge: Dir. Raoul De Cuyper 

Aanloophuis Poco Loco, Gent

 • Voornaamste activiteit: patiënt/cliëntgericht
 • Doelgroep: volwassen personen met langdurige en gestabiliseerde psychiatrische aandoeningen
 • Voornaamste financierder: provincie Oost-Vlaanderen
 • Partners: 16 partners, o.a. PC Gent-Sleidinge, verbonden aan CGG Eclips Gent
 • Contactpersoon: Alain Vincke (directeur CGG Eclips) en Wim Haeck (projectcoördinator PC Gent-Sleidinge)
 • Meer info : Poco Loco

Ontslagmanagement

 • Voornaamste activiteit: patiënt/cliëntgericht
 • Doelgroep: volwassen patiënten opgenomen in Psychiatrische Ziekenhuizen
 • Voornaamste financierder: FOD Volksgezondheid
 • Partners: verschillende psychiatrische ziekenhuizen, Ontwenningskliniek De Pelgrim
 • Contactpersoon PC Gent-Sleidinge: Rik Rigolle 

Netwerk Psychiatrische Thuiszorg Groot Gent

 • Voornaamste activiteit: patiënt/cliëntgericht
 • Doelgroep: volwassen personen met een langdurige en gestabiliseerde psychiatrische aandoening
 • Voornaamste financierder: FOD Volksgezondheid
 • Partners: 24 partners verbonden aan Netwerk Psychiatrische thuiszorg Groot Gent
 • Contactpersoon PC Gent-Sleidinge: Rik Rigolle 
 • Meer info : Psychiatrische Thuiszorg Groot Gent

Assertieve Zorg in de Samenleving (AZIS)

 • Voornaamste activiteit: patiënt/cliëntgericht
 • Doelgroep: zorgwekkende zorgvermijders met een complexe psychiatrische problematiek
 • Gsm: 0479 95 01 75
 • e-mail: azis@azis.be
 • Projectcoördinator PC Sleidinge: Marijke Taragola
 • Meer info: AZIS

Functioneel Samenwerkingsverband voor Minderjarige Gerechtscliënten

 • Voornaamste activiteit: uitbouw van een zorgtraject voor minderjarige gerechtscliënten
 • Doelgroep: hulpbehoevende jongeren van 12 tot 18 jaar met op z'n minst een ernstig vermoeden van psychiatrische problematiek en die onderhevig zijn aan een maatregel opgelegd door de Jeugdrechtbanken van de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
 • Voornaamste financierder: FOD Volksgezondheid
 • Partners: PC Gent-Sleidinge, PZ Heilige Familie Kortrijk, PZ Caritas Melle, AZ St. Lucas Brugge, PC Dr. Guislain Gent, Kliniek St. Jozef Pittem, PZ St. Amandus Beernem, UZ Gent, Oost- en West-Vlaamse GGZ
 • Contactpersoon PC Gent-Sleidinge:  Dir. Raoul De Cuyper 

Samenwerkingsverband met de Dienst Vreemdelingenzaken

 • Voornaamste activiteit : uitbouw van crisisopvang, te wijten aan psychiatrische stoornissen, voor patiënten doorverwezen door de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Doelgroep : illegalen /asielzoekers / bewoners met psychische problemen die verblijven in de gesloten centra voor illegalen en in de familiewoningen ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken
 • Doelstelling : opvang van crisissituaties te wijten aan psychiatrische stoornissen
 • Voornaamste financierder : Dienst Vreemdelingenzaken
 • Partners : PC Gent-Sleidinge, Dienst Vreemdelingenzaken
 • Contactpersoon PC Gent-Sleidinge : Luc Welvaert

Metawonen

 • Voornaamste activiteit : vrijwilligersorganisatie, waarbij vrijwillige medewerkers (buddy's) mensen ondersteunen
 • Doelgroep : mensen die zelfstandig wonen maar die door hun psychiatrische en/of psychosociale moeilijkheden in een sociaal isolement verkeren. 
 • Meer info : Metawonen

Gents Activeringsplatform ( GAP )

 • Het Gents ActiveringsPlatform (GAP) is een platform van verschillende organisaties binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) met een aanbod van activiteiten. 
 • Meer info : GAP