UZ Gent - Spoedgevallendienst

Bijzonderheden

In zeer dringende gevallen met levensbedreigend karakter moet geadviseerd worden om het hulpcentrum 100 te verwittigen zodat de meest passende prehospitaal hulp ter plaatse gestuurd wordt.

In het geval van een acute psychiatrische crisis zal de spoedopnamediensten de noodzakelijke eerste zorgen bieden en kan zij doorverwijzen naar de UPSIE van het Universitair Ziekenhuis Gent of  het PC Gent Sleidinge. In dat geval zorgt zij voor een veilige en verantwoorde overdracht.

Contact

Adres De Pintelaan 185
Gemeente 9000 Gent
Telefoon 09 / 240.27.42 of 09 / 240.27.43
E-mail spoed@uzgent.be
Website UZ Gent