PC Gent-Sleidinge, Campus Sleidinge - Afdeling Crisistoxicomanie

Doelgroep

Crisisopvang en begeleiding voor volwassenen en jongvolwassenen (vanaf 15 jaar) die illegale middelen gebruiken en in een crisissituatie zijn terecht gekomen.

 • Geen mogelijkheid tot opname van koppels.

Behandelprogramma

Lichamelijke ontwenning :

 • Drugvrije omgeving
 • Detoxificatie
 • Substitutietherapie

Medicamenteuze oppuntstelling

Psychische behandeling :

 • Verkennende en/of ondersteunende gesprekstherapie
 • Psychodynamische gesprekstherapie
  • Psychiatrische, psychologische en lichamelijke diagnostiek in functie van verdere oriëntatie van de behandeling.
  • Psychosociale begeleiding, verkennen en verbeteren van de sociaal-maatschappelijke verankering

Nazorg :

 • Samenwerking met zowel de ambulante als de residentiële drughulpverleningscentra van de Gentse regio vanuit de convenant voor crisisopvang, afspraken binnen het casemanagement en het cliëntoverleg drugs.

Opnamecapaciteit

10 bedden.

Opname

24u/24u.

Contact

Adres Weststraat 135
Gemeente 9940 Evergem-Sleidinge
Telefoon 09 / 358.04.11
Website Afdeling Crisistoxicomanie