De Sleutel - DCG (Dagcentrum Gent)

Bijzonderheden

Het dagcentrum De Sleutel engageert zich tot het hebben van therapeutische contacten op basis van professionele deskundigheid op vlak van psychotherapie. Het gaat dan om dubbele diagnose cliënt die een beslissing tot verandering genomen hebben op de terreinen druggebruik en/of psychisch-emotioneel en familiaal functioneren maar begeleiding willen in hun acties daaromtrent.

Het dagcentrum kan zich engageren tot nazorg en aansluiting tot intramurale behandeling.

Exclusiecriteria

Er mag geen acute psychiatrische problematiek aanwezig zijn. De psychiatrische problematiek moet ambulant te hanteren zijn. De cliënt moeten bereid en in staat zijn verbaal m.b.t. hun situatie te reflecteren.

Contact

Adres Stropkaai 38
Gemeente 9000 Gent
Telefoon 09 / 234.38.33
E-mail de.sleutel.dcg@fracarita.org
Website De Sleutel