Psychodiagnostiek

Aanbod

 • Neuropsychologische testing
  • Doelstelling : zicht krijgen op een al dan niet verminderde werking van de hersenen, om welke reden dan ook.
  • Werkwijze : Evaluatie van de werking van de hersenen aan de hand van hetzij ‘pen-en-papier’-testen, hetzij computergestuurde testen. Op die manier wordt een beeld gevormd van capaciteiten zoals geheugen, concentratie, oordeelsvermogen, werksnelheid, …, enz ...
 • Persoonlijkheidstesting
  • Doelstelling : zicht krijgen op de cliënt : de persoonsstructuur, de dominante trekken, de mogelijke aanwezigheid van persoonlijkheidsstoornissen, de omgang met anderen, enz ...
  • Werkwijze : vragenlijsten. 
 • Intelligentietesting
  • Doelstelling : inzicht in het Totale, Verbale en Performale IQ van de cliënt, en de verhouding van de client tegenover de algemene populatie.
  • Werkwijze : WAIS-III-testbatterij.
 • Rijvaardigheidsonderzoek en dan vooral de invloed van medicatie hierop.
 • Beroepsadvies.
 • Onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een eetstoornis, of van een burnoutproblematiek, of van een alcoholverslaving, enz ... 

Bijkomende info

 • De resultaten worden steeds met de cliënt besproken.

Contact

 • Campus Gent : Michaël Portzky
 • Campus Sleidinge : Maya Franssens