Unit voor Urgentiepsychiatrie

Doelgroep

 • Volwassenen en jongvolwassenen ( vanaf 15 jaar ).
 • Mensen in psychische nood waarvoor spoedeisende hulp aangewezen is.

Aanbod

 • 5 plaatsen op een beveiligde high-care afdeling.
 • Intensieve crisiswerking in een veilige context
 • Individueel traject in overleg met de patiënt
 • Kortdurende behandeling.

Werkingsmodel

 • Kleine afdeling, gericht op veiligheid en nabijheid.
 • Aandacht voor de groeikansen in het crisismoment met gerichte doorverwijzing naar vervolgbehandeling of ondersteunende zorg. 

Referentiekader

 • Biologisch-psychiatrisch werkmodel
 • Systeemtheoretische, psychoanalytische benadering
 • Sociaal-psychiatrische visie

Bijkomende info

 • Crisisopvang 24u/24u en 7d/7d.
 • Gedwongen opname is mogelijk.

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact

 • Afdelingshoofd : Nadine Vernaeve
 • Psychiater :  Dr. Dirk Meesen
 • Maatschappelijk werker : Kathleen Verhegghe en Ilse Palfliet