ЯƎHAB – afdeling voor herstelgerichte zorg

Doelgroep 

 • De afdeling richt zich tot volwassenen (18-65 jaar) met complexe en langdurige psychiatrische problemen, die reeds een traject in het ziekenhuis of elders hebben afgelegd, en die nood hebben aan bijkomende ondersteuning en/of behandeling binnen het eigen hersteltraject.

Aanbod

 • ЯƎHAB is een open residentiële afdeling met 27 plaatsen. 

Werkingsmodel 

 • ЯƎHAB werkt vanuit een milieutherapeutisch model waarbinnen trajecten op maat en in trialoog met de cliënt en de belangrijke mensen in diens leven worden uitgebouwd. 
 • De visie is expliciet herstelgericht en legt een grote nadruk op het vinden van aansluiting buiten de muren van het ziekenhuis 

Bijkomende info 

 • De afdeling heeft enkele “satelliet ”-functies waaronder het woonproject Horto, een casemanagement project en het project ‘De Spoorleggers’. 

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact 

 • Afdelingshoofd : Jochen Claus
 • Maatschappelijk werker : Evy François
 • Maatschappelijk werker : Valérie Van Daele
 • Psycholoog : Dennis Vermeesch
 • Psycholoog : Peter Dierinck
 • Psychiater : Griet Langsweirdt
 • Psychiater : Uus Knops